f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

Zor Günde Omuz Omuza

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da “küresel salgın- pandemi” olarak nitelenen Covid-19/Korona Virüsü ülkemizde de görülmüş, bulaşıcılığı asgaride tutabilmek bakımından pek çok önlem alınmış, bu bağlamda kamu kurumları ve bakanlıklar tarafından mecbur kalınmadıkça kalabalık yerlere girilmemesi, topluluklardan uzak durulması, evde kalma çağrısı yapılmış ve bazı kişiler açısından dışarıya çıkma konusunda kısıtlamalar getirilmiş olup, virüsün ülke genelinde yayılmasını ve şirket çalışanlarımızın salgına maruz kalmasını engellemek amacıyla alınan önlemlere geçen zor bir dönemdeyiz.

İşletmelerimiz ve örgütsel yapılarımız uzakta çalışma, home ofis veya dijital iş planları ile iş proseslerini devam etmektedir. Dijital iş akışlarını yoğun olduğu bu dönemde insan kaynakları yönetimin stratejik yönetsel bakış açısı gerek işletme gerekse de çalışanlar nezlinde son derece önem arzetmektedir.

Elbette ki bu dönemde bitecek yeniden el ele vererek güçlü Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.

Evde Kal , Sağlıkla Kal Türkiye

Evde Kal Türkiye
You don't have permission to register