f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

Yepyeni Bir İK Anlaşığı ‘Metrik İK’

Strateji “belirlenen hedeflere ulaşmak için, temel amaçlar, gayeler veya hedefler ve önemli politikalar, planlar bütünüdür (Jain:1993.4).” İşletme yönetiminde strateji, işletmenin çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma ulaşması ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür.

Bu seçimler bir canlı gibi işletmenin yaşamasını ve gelişmesini garanti altına alacaktır (Eren:2000.5). Strateji gelecekle ilgilidir. Pek çok işletme geleceğe yönelik hedefleri ve bugünkü hedefleri ile uğraşmaktadır. Strateji pazarların, müşterilerin bakış açılarının ve yasal düzenlemelerin değişmesi sonucu işletmelerin uğraştığı problemlerin de farklılaşmasını sağlayacaktır (Weir-Smallman:1998.46).

 

İşletmelerin belirledikleri stratejilere bağlı olarak örgütsel yapıları da değişmektedir. İK Metrik tam bu noktada raporlama, ölçümleme temelinde bir stratejiyi izleyen örgütlerin yenilikçi ve esnek bir yapısına ihtiyaç duyacakları bu alanı dolduracaktır

 

Yeni yazılımımız tüm ik camiasına hayırlı olması temenni ile..

 

Saygılarımla..

You don't have permission to register