f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

Yeni Dönemde İşe Dönüş Heyecanı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da “küresel salgın- pandemi” olarak nitelenen Covid-19/Korona Virüsü tüm dünya ile birlikte Ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu alanda yaşanan olumlu göstergeler yeni dönemde işe dönüş hepimizi umutlandırdı. Gerek sosyal hayatta gerek iş hayatımızda bu yeni dönüşün etkisi ile bir çok düzenlemeyi hayatımıza eklemek durumunda kalacağız.

Müşteri beklentileri, sosyal beklentiler zor dönemin yükleri olarak karşılamak hizmet anlayışı noktasında en önemli hayatların başında gelmektedir. More Payroll ailesi olarak bizler bu zor dönemde tüm danışman ve uzmanlarımız ile birlikte tüm paydaşlarımızla birlikte yol almaktayız

Yeni işe dönüş yaklaşımı anlam itibari ile hedeflere ulaşmak için izlenen yol olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçların belirlenmesinden başlayarak hedeflerin gerçekleşmesine kadar giden yapının en belirleyici etmenidir. İşletme yönetiminin temel faaliyeti, hedef ve amaçları belirlemek, belirlenen bu hedef ve amaçlar doğrultusunda takip edilmesi gereken yolu tespit etmektir. Bu yeni dönemde şirket stratejilerinin belirlenmesi, zaman zaman ya da rastgele yapılan bir faaliyet olmaktan çıkartılıp, süreklilik gerektiren sistematik bir faaliyet haline getirilmiştir.

Bu yeni dönemde hep yeni başarıları hep birlikte yaşayacağız…

You don't have permission to register