f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

TEŞVİK UYGULAMALARINDA MAKSİMUM KAZANÇ

Küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin her işletme, çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmadan, sigortalı çalışanları için her ay yatırmış olduğu sigorta priminde destek, teşvik ve indirimden faydalanmak yoluyla personel maliyetinden tasarruf edebilir.

İşveren teşviklerinden yararlanabilmek için aşağıdaki şu koşullar geçerlidir:

  • Özel sektör işvereni olmak,
  • Yasal süre içinde tahakkuk eden sigorta primlerini ödemesi,
  • Yasal süre için APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) vermesi,
  • Gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması,
  • Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemesi,
  • Bir önceki yıl çalıştırdığı personel ortalamasının üzerinde istihdam yaratması gerekmektedir.

“ İşveren teşviklerinde maksimum kazanç sağlanmasının yollarından bir tanesi,  istihdam sağlanacak yeni çalışanların teşvik kriterlerine uygun olmasıdır.  ”

Başka bir deyişle, çalışanın teşvik kriterlerini yerine getirmesidir. Bununla birlikte, yukarıda da bahsedildiği üzere bir önceki senenin çalışan sayısının ortalamasının üzerinde istihdam sağlamak teşviklerde kazanç olanağını arttırır. Bu yüzden, yapılması gerekenlerden biri de istihdam edilecek personelin işe alınmadan önce,  teşvik hak ediş analizinin yapılmasıdır.   Aynı zamanda, istihdamın artırılması da teşvik ortalamalarını etkileyecek olup kazançta belli bir oranda artış sağlayacaktır.

Nitekim günümüzde mevcut koşullar nedeniyle, işveren açısından istihdamı arttırmak her ne kadar güç olsa da teşvikler tam da bu noktada devreye giriyor olup işverene kazanç anlamında bir nebze nefes aldırmaktadır.

You don't have permission to register