f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

Salgın Sonrası Büyük Tehlike ‘KVKK’

Coronavirus’te İK

Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkının korunması, kişinin bilgi güvenliği hakkının korunması, kişinin bilgi güvenliği hakkının korunması ve kişisel verilerin işlen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Covid-19 sonrası dijitalleşen toplantı, eğitim gibi buluşmalar için kullanılan programlar KVKK’ ya uygun mudur?

Kullanıcı kaydı esnasında veya girişi esnasında KVKK hakkında bilgilendirme metninin olup olmadığı önemli bir husustur. Sisteme giriş yapan kullanıcıların kişisel bilgilerini girerek kullanması nedeniyle, bilgiler programın sahiplerinin ellerine geçmektedir. Şirket sahipleri uluslararası şirketler olması halinde bilgileriniz uluslararası şirketler arasında dolaşmaktadır. Kullanıcıların yaş sınırı da önemli bir husustur. Özellikle eğitim sisteminde kullanılması halinde reşit olmayan öğrencilerinin kişisel verilerinin işlenebilmesi için 6698 sayılı kanunun 10. Mad. Uygun olarak bilgilendirme yapılıp velilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. MEB EBA imkanı sunduğu için bakanlığın EBA dışında uygulamaların kullanılmasına dair resmi talimatı bulunmamaktadır. Öğrencilerin kişisel verilerinin sızması durumunda yasal sorumluluk eğitim veren kurum, kurum yöneticileri veya öğretmenlere aittir. Kullanılan yazılımlarda ses, görüntü ve biyometrik gibi özel nitelikli kişisel verilerin, işlenebilme şartlarının da girişte kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekmektedir.

MEB tarafından kişisel verilerin korunması amacıyla EBA dışındaki uygulamalar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamaları, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır şeklinde uyarılar gelmektedir.

Coronavirüste KVKK
Kişisel verilerin imha edilmesi

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin imha edilmesi de veri sorumlusunun görevleri arasındadır.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

“ Kullanıcı kaydı esnasında veya girişi esnasında KVKK hakkında bilgilendirme metninin olup olmadığı önemli bir husustur. ”

Ömer Tütüncüoğlu
6698 sayılı kvkk kanunu
You don't have permission to register