f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN BORDROLAMA

“ Salgın döneminde iş hayatında en çok başvurulan çözümlerden bir tanesi de uzaktan çalışma yöntemidir. ”

Kısa bir zaman içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 insanları, şirketleri, sektörleri kısa bir sürede etkisi altına almış ve almaya devam etmektedir. Bu dönemde iş hayatında en çok başvurulan çözümlerden bir tanesi de uzaktan çalışma yöntemidir. Virüsün işyerinde yayılmasını önlemek için, gittikçe daha fazla kuruluş günlük faaliyetlerine devam etmek için gerekli bir adım olarak uzaktan çalışmaya yönelmiştir. Sosyal mesafe salgının yayılmasını önlemek veya yavaşlamasına yardımcı olmak için anahtar öneme sahiptir. Salgın, çalışma modellerinin dönüşümüne gidilen kapıyı aralayıp esnek çalışma modelini salgından sonra da ciddi bir alternatif olarak değerlendirmeye alınma imkanı sağlamıştır. Pandemi dönemi öncesinde uzaktan çalışmaya en mesafeli duran kurumların dahi bu dönemi tecrübe etmeleri ve pozitif bir algı ile devam etmeleri, fiziksel ofis yapılanmaları ve ofis içi çalışma düzenine yaklaşımda da önümüzdeki dönemde bazı değişikliklerin olacağının sinyalini vermektedir.

Bu süreçte hem personellerin sorun yaşamadan yeni duruma ve çalışma şekillerine adapte olmasında hem de bordro süreçlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasında insan kaynakları departmanına büyük sorumluluklar düşmüştür.

Salgının etkisiyle iş hayatını etkileyen olaylar, iş yerlerinin faaliyetlerinin durması, çalışma sürelerinin azalması hem istihdamı hem de çalışanların ücretlerini olumsuz etkilemiştir. Bu etkiyi azaltmak için yeni yasayla gelen fesih yasağı, nakdi izin desteği, kısa çalışma ödeneğindeki yararlanma şartları gibi değişiklikler bordro süreçlerini de şekillendirmiştir. Yapılan bu değişiklikler cezai yaptırımları da beraberinde getirmiştir.

You don't have permission to register