f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞ SÜREKLİLİĞİ VE KRİZ YÖNETİMİ

Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, şirketleri ve dahil oldukları pazarları da olumsuz etkiledi. Kişiler virüse yakalanmadan hayatta kalmaya çalışıyor, şirketler ise işlerini, çalışanlarını ve müşterilerini korumaya çalışıyor. Şirketlerin işlerinin devamını sağlayacak adımları acil olarak atmaları ve kriz ile baş etme yollarını bulmaları gerekiyor.

Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde kuruluşların; bu tehdidin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için olası etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde aksiyon almaları çok önemli. Kısa zamanda köklü değişiklikler gerektiren mevcut durum, günlük iş hayatının bir parçası olan seyahatleri ve toplantıları önemli ölçüde etkilerken, evde çalışma seçeneğini popüler hale getirdi.

Kriz Yönetimi

Bu zorlu süreç iyi yönetilmediğinde içinden çıkılmaz bir mali krize yol açabiliyor. Şirketler, öncelikle çalışan sağlığını güvence altına almak için harekete geçmelidirler. Hemen sonrasında finansal planlamalar ve iş ortakları ile sürdürülebilecek aktiviteler gözden geçirilmeli. İş sürekliliği ve kriz yönetimi konusunda çeşitli planlamaları olan birçok şirket, bu planlamalarının yetersizliğini gözlemlemektedir. Bu tahmin edilemez krizi yönetirken şirketler, var olan süreçlerini sorunsuz işletmek, karar mekanizmalarını çalıştırmaya devam ettirmek, çalışanları motive tutmak, kaybı minimize etmek ve sonrasında yükselişi gerçekleştirmek ile yükümlüler. Şirketler, kriz ve sonrası yükselişe hazır olmalıdırlar. Kriz zamanlarında alınan kararları etkin uygulayabilen ve gerektiğinde inisiyatif alabilecek organizasyon yapılarına ihtiyaç vardır. Bu dönemde kararlı ve güçlü liderler çalışanlarına güven verirken, yükseliş için çalışanlarını motive ederek kriz sonrası çıkışı yakalayabilirler.

Etkin bir iş sürekliliği yönetimi, aynı zamanda güncel ve detaylı bir kriz yönetimi yaklaşımını da içermektedir. Bu yaklaşım şirketiniz için spesifik olarak belirlenecek tehdit senaryolarını ve bunlara karşı hazırlık, müdahale ve değerlendirme adımlarını bünyesinde barındırmalıdır. Etkilerinin ilk günlerde tahmin edilemediği salgın, şirketlerin iş sürekliliği ve kriz yönetim planlarının güncellenmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu bağlamda yönetim ve müdahale takımlarına çok önemli görevler düşüyor. Şirketlerin var olan kriz yönetimi ve organizasyon yapısını, karar alma ve iletişim mekanizmalarını, tehdit analizlerini, süreçlerini ve kurtarma yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor.

You don't have permission to register