f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

ÖLÇÜLEBİLİRLİK VE DENETLENEBİLİRLİK

6698 sayılı kanun kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması da değerlendirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şeklinde sıralanmaktadır.

Ölçüle bilirlik ve denetlene bilirliğe dikkat ederken alınan kişisel verilerin yukarıdaki zorunlulukları yerine getiriyor mu ? şeklinde dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğreneğin iş başvuru formu ele alalım. İş başvuru formunda istenen bilgileri bir amaç ile bağlantılı olarak alınıyor mu ona dikkat edilmesi gerekmektedir. İş başvuru formunda T.C alıyorsanız iş başvuru formunda T.C nin bir amaçla bağlantılı mı ? netice de kişinin istihdam edileceği kesin değildir. Yani kişilerden alınan bilgilerin sınırlı ve ölçülü olması gerekmektedir. Gereğinden fazlasını almaya gerek yoktur. İstihdamın yapılması halinde diğer başvuruların bir amacı yok ise imha edilmesi gerekmektedir. Denetlene bilirlik kavramında ise Veri sorumlusunun Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yapacağı veya yaptıracağı denetimler olarak açıklaya biliriz. Veri sorumlusu 2 tür denetleme yapabilir.

1. Evraksal prosedürlerin uygunluğunu denetleye bilir.

2. Uygulamanın ne kadar yapıldığı şeklinde Çalışan aydınlatılmış mı ?  açık rızalar açılmış mı ? Veri güvenliği önlemleri alınmış mı ? şeklinde zorunlulukların uygulanabilirliğini denetlemesidir. Kişilerde bilgilerinin hangi amaçlarla nerelerde kullanıldığını bilmeye hakkı vardır. Böylelikle kişiler tarafından da denetlenebilir ve açıklanabilir olması gerekmektedir.

You don't have permission to register