f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

ÖLÇÜLEBİLİR EĞİTİM

Eğitim ölçümü, bir gruba ya da kişiye uygulanan eğitimin iş yerine ve kişiye ne kadar yarar sağladığının ölçülmesi ile elde edilir. Özellikle şirketler için verilen eğitimlerin ne kadar fayda sağladığı oldukça önemli bir konudur.

Bir eğitim programının ölçümlemesini yaparken, projeyi birlikte yürüteceğiniz birimin veya kurumun desteğine ihtiyaç duyarsınız. Bu birim veya kurumun yaptığı raporlamalar, sizinle paylaşacağı veriler ve yapacakları yorumlar büyük önem taşır.

Verilen eğitimin etkinliğini ölçmek için belirli aşamalar uygulanması gerekmektedir. İlk olarak verilecek eğitimin konusu gereken alan hakkında net ve sade olmalıdır. Net olmayan eğitimler, eğitim etkinliği ölçümünü olumsuz etkileyebilmektedir. Daha sonraki aşamada ise eğitim kazanımlarının pratikte uygulanıp uygulanmadığının kontrolüdür. Düzenli bir şekilde kazanımlar uygulamaya dönüştüğünde sıra performans değerlendirmesine gelir. Performans değerlendirmesi sonucu oluşacak karı ölçmek ile bir sonraki adım da tamamlanmış olup, bu kar sonuçları eğitim etkinliğinin geri dönüşü olarak kaydedilir.

Yapılan eğitimler ve sonunda kazanılan karlar bir istatistiğe dökülerek eğitim etkinliği ölçülebilir. Bu değerlerin daha iyi kıyaslanabilmesi için uzun bir süreç gerekmektedir. Edinilen tecrübe ile birlikte daha verimli çıktılar elde etmek mümkündür.

Bu ölçümleri yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemli olanı, verilecek eğitimin verimli ve maksimum fayda sağlayacak şekilde hazırlanmasıdır. Hazırlanan eğitimin faydalı olmasının yanında, eğitimi kimin vereceği de oldukça önemli bir etkendir. Uzman bir kişi tarafından etkili bir eğitimin verilmesi olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca eğitim öncesinde ve sonrasında testlerin uygulanması da eğitimin veriminin artmasına fayda sağlar.

Ölçümlerin doğru bir şekilde elde edilmesi için eğitimin yansımalarının doğru şekilde gözlemlenmesi gerekmektedir. Burada en önemli nokta kişilerin eğitimi uygulamaya geçirmesi ve bunu sürekli hale getirmesidir. Eğer kazanımlar pratiğe dönüşmezse elde edilecek karda da bir düşüş yaratacak ve eğitimin etkinliği kontrollü ve düzgün bir şekilde ölçülmemiş olacaktır. Bu durumu engellemek için bir kontrol mekanizmasının da bulundurulması gerekmektedir.
Son olarak toplanacak verilerin dikkatlice toplanması gerekmektedir. Ancak hiçbir geri dönüş atlanmadan eksiksiz bir veri toplanırsa ölçüm tamamen doğru yapılmış olur.

Yapılan eğitimler ve alınan sonuçlar üzerine, yapılacak yeni eğitimler için düzeltmeler yapılabilir. Bu düzenlemelerle birlikte meydana gelen sonuçların değerlendirilmesi, bir önceki döneme ait yapılan sonuçlarla kıyaslanarak daha doğru ve verimli bir eğitim etkinliği elde edilebilinir. Bu sebeplerden dolayı eğitim etkinliği ölçümlerinin kaydının tutulması gerekmektedir. Ancak yapılacak kıyaslamalarda dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Ölçümlerin yapıldığı grubun ya da kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri ile eğitim durumlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bütün bu aşamalara dikkat edildiğinde eğitim etkinliği ölçümü tamamlanabilir ve doğru sonuçlar elde edilebilinir.

Gamze Abay
You don't have permission to register