f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

NEDEN OUTSOURCING BORDROLAMA?

Teknolojinin hızla gelişmesi ve artan rekabet sonucu artık birçok firma hızla değişen şartlara uyum sağlamayabilmek, verimliliğini arttırmak ve maliyetlerini düşürmek için outsourcing sistemini kullanmaktadır. Her alanda olduğu gibi özellikle insan kaynaklarında da dış kaynak kullanımının önemi giderek artmaktadır. İşletmeler insan kaynakları departmanı için en çok işe alım süreci, eğitim süreci, personel / bordrolama süreci ve SGK teşvik süreçlerinden faydalanmaktadır. Alanında uzman kişilerin bilgi ve birikimlerinden yararlanıp daha profesyonel bir kadro ile çalışılarak hem zamandan tasarruf edilir hem de verimlilik arttırılır. Böylece işletmeler ana işlerine daha çok odaklanarak tüm enerjilerini ve kaynaklarını, en iyi bildikleri alanlara yoğunlaştırabilirler. Dış kaynaklardan yararlanma işletmeye en az risk ve yüksek getiri sağlayacak şekilde, yeniden organize olma imkanı sağlamaktadır.

Outsourcing yöntemi günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygınlaşmış durumdadır. Yasal mevzuatları takip edilmesi, değişiklikleri doğru bir şekilde ve zamanında uygulaması gerekmektedir. Özellikle bordrolama işlemleri, alanında uzman olmayı zorunlu kılar. Yapılacak en ufak bir hata, şirket personelinin maaşlarına yansıyacak ve hem şirkete duyulan güvenin azalmasına neden olacak hem de bu durum maddi kayıp ve cezalarla sonuçlanabilir. Firmalar dış kaynak kullanımı ile bordro işlemlerini alanında uzman kişilere bırakarak, bordro hazırlama süreçlerinin ve teşvik takibinin yanı sıra özlük dosyalarının ve bordroların yanlış hazırlanması nedeniyle doğacak cezai riskleri de ortadan kaldırmaktadır. İşletmelere ait tüm SGK bildirgeleri düzenlenir ve yasal sorumluluk bordrolama şirketi üzerinde olduğu için işletmeler  doğabilecek bütün yasal risklerden korunmuş olur. SGK İstihdam teşviklerinin takibi sayesinde personel maliyetinden tasarruf edilir. Bordro hizmetleri dışarıdan aldığında, yöneticiler dahil tüm çalışanlar, diğer çalışanların maaşını görme ihtimali ortadan kalkar. Böylece en üst düzeyde gizlilik sağlanmış olur. Raporlama süreçleri ve stratejik konularda da etkin rol oynamaktadır. İşletmeler için gerekli analizleri yapılarak; personel bütçesi, işveren maliyetleri, teşvik kazançları, ücret artış sistemi ve çizelgeleri gibi ihtiyaç duyabilecek tüm raporlar hazırlanır. Bu sayede işletmeler riskleri planlayarak hareket edebilirler. Ayrıca yapılan raporlamalarla maliyet yönetimi becerisi de sağlamaktadır.

“ Outsourcing yöntemi günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygınlaşmış durumdadır. ”

neden outsourcing bordrolama
Irmak Kılıçarslan

Özetle bordro hizmetlerini outsource etmek hem zamandan kazandırır hem de hatalardan kaynaklanabilecek yasal ceza alma riskinizi ortadan kaldırır. Dış kaynak kullanımı işletmelere bir yandan etkinlik kazandırırken diğer yandan ise maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca dış kaynak kullanımı sayesinde işletmeler özel uzmanlık alanlarına giren konularda daha verimli ve etkin bir hizmet olanağı yakalamaktadır.

You don't have permission to register