f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

Nasıl Yöneteceğiz

ÖRGÜTSEL YAPILANMA VE TEPE YÖNETİM

Genellikle örgütlerin tepe yönetimi, örgüt geleceğinin öngörümlenmesi ve beklentilere uygun yönetim yaklaşımlarının oluşturulması konusunda sorumluluğu üstlenmiş görünmektedir. Burada aslında sadece üst yönetimin sorumluluk taşıması, işletme geleceği açısından yeterli değildir. Örgüt, bir bütün olarak tüm unsurları ile geleceğine sahip çıkmak durumundadır. Bu anlamda stratejik yönetimin sadece üst yönetimce tasarlanan bir süreç olmanın dışında, tüm unsurları ile örgütün sahiplendiği dinamik bir yaklaşım olarak ele alınmasının daha faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Stratejik yönetimin, öncelikle tepe yönetiminin bir fonksiyonu olarak kabul edilmesi nedeniyle işletmenin çevresel değişimlere uyumunu ve çevredeki yapıları değiştirmeye yönelik misyonunu, üst yönetimin planlaması ve uygulaması doğaldır. Ancak, örgütü değişime uydurma ve değişimi yönetme, mutlak bir örgütsel katılım gerektirmektedir. Dolayısıyla örgüt unsurlarının tümünün üst yönetimce öngörülen reaksiyonları gösterecek biçimde hazırlanması, yönetimi daha başarılı kılacaktır (Asunakutlu T. ve Coşkun B., 2012).

orgutsel-yapilanma-ve-tepe-yonetim
ÖRGÜTSEL YAPILANMADA YÖNETİMİN DİĞER UNSURLARI VE ÇALIŞANLAR

İşletme çalışanlarının yapısal değişimi ve verimliliği, işletme yönetimi açısından temel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu temel sorunu, sorunu oluşturan unsuru yani hakimiyet kuran işgücünü çözümün parçası yaparak etkisiz kılmak mümkündür. Bunun için de örgütün stratejik yönetiminde, tüm örgüt unsurlarına misyon yüklemek gerekecektir.

“ Stratejik yönetim, işletmeyi bir sistem olarak görmektedir. Bu sistemin tüm parçaları dengeli ve etkin şekilde çalıştırılmak zorundadır. ”

İş Yönetimi

Stratejik yönetim, işletmeyi bir sistem olarak görmektedir. Bu sistemin tüm parçaları dengeli ve etkin şekilde çalıştırılmak zorundadır. Ancak, örgütün temel unsuru olan insan üzerinde ayrı bir yoğunlaşma gerekmektedir. Dışa açık, sürekli çevresel etkilerle beslenen, dinamik bir ekonomik ortamda faaliyet gösteren işletme çalışanları, doğal olarak değişen dünyaya uyum sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Aksi durumda entropiye uğrayıp işlevlerini kaybetmeleri söz konusu olabilecektir (Asunakutlu T. ve Coşkun B., 2012).

Bu olgu üst yönetim tasarımlarının aşağı kademelere daha net ve anlaşılır düzeyde indirilip açıklanması ve bu yolla etkili bir katılımın oluşturulmasıyla sağlanmış olacaktır. Bu yönetim becerisi sayesinde örgütün tüm unsurlarının anlayacağı şekle dönüşen stratejik yönetimin operasyonel boyutu, yüksek katılım sayesinde olası sorunları engelleyerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır (Doğan H., 2003)

Dr Oğuzhan KARAGÜL
You don't have permission to register