f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

KVKK YAZILIM HİZMETİ

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Bu kanunla birlikte firmalar aldıkları verilerin bazı yükümlülükler çerçevesinde işlemelidir. Bu çerçevede firmaların gerek çalışanlara gerekte tedarikçilerine ve müşterilerinden bazı taahhütnameler imzalatmalıdırlar bu belgelerin toplanması firmalar saklanması ve takibi firmalar için ayrı bir mesai gerektiren süreçleri kvkk yazılımı ile birlikte firmaların bu süreçlerini daha kolay ve basit hale getirmiş olacağız.

Yazılım kolaylıkları

Yazılım sayesinde müşterilerden mesaj yoluyla yada mail yoluyla onay alma evrakları dijital ortamda gönderilip imzalı evrakları kaydetmek veya kvkk kapsamında yapılan çalışmaların takibi uyumluluk süreçlerinin izlenebilir olmasını sağlamaktadır.kvkk ile ilgili kanunda olası değişikleri takibi sağlanabilmektedir.

Böylelikle kvkk bütün süreçlerini takibini müşterilerimize kolaylık sağlamış olacağız.  

Yazılım içindeki bir modül sayesinde aldıkları verilere ve sektöre göre  evrakların hazırlanması veri envanterinin en detaylı halini anlık olarak çıkarıp görüntüleyebileceklerdir. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için yapmış olduğumuz yazılımla  kvkk artık daha kolay hale gelecektir.

You don't have permission to register