f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İnsan Kaynakları Analitiği

İnsan davranışlarının veriye çevrilip incelenmesi alanına ”People Analytics” denmektedir. İK analitiği, veri ile ilişkilendirilmiş insan kaynağı yönetimidir.  İK analitiği insan kaynakları süreçleri ile başlar fakat tüm iş süreçlerini kapsar.

Analitik, metrik gibi kavramları günlük yaşantımızda sıkça duymaktayız. Genellikle karıştırılan bu iki kavram aslında birbirlerinden oldukça farklıdır. İnsan kaynaklarında birçok metrik kullanılır. Örnek vermek gerekirse; Turnover Oranı, İş Gücü Kayıp Oranı, Görev Ücret Matrisi gibi metrikler insan kaynakları departmanı için olmazsa olmaz metrikler arasındadır.

Metrikler bizim mevcut durumumuzu ortaya koymamıza yardımcı olur. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi, derin öğrenme, yapay zeka gibi kavramlar, bizi metriklerin ötesine geçmeye zorlamaktadır. Bu sayede insan kaynakları analitiği ortaya çıkmıştır. En basit ve en etkili tanımıyla ik analitiği, ik verilerinden anlam çıkarmaktır. Metrik kullanarak mevcut veriyi ortaya koyarken, analitik ile ileriye yönelik tahmin modelleri kurabilir, çalışan verilerinin istatiksel yöntemlerle analizi ve ileri analitik yöntemlerle modellenmesi yoluyla insan kaynakları ile ilgili problemlere veriye dayalı çözümler sağlamaya çalışırız.

Çalışanlar, kurumlar için en önemli değerdir. İnsan kaynakları analitiğini benimseyen şirketler aldıkları kararlarla çalışan bağlılığını ikiye katlıyor, net gelirlerini arttırıyor ve her türlü iş metriklerinde gelişme sağlıyorlar. Bir İK profesyonelinin metrikler ile anlık bilgileri alması, analitik ile de o metriğin öncesi, nedenleri, geçmiş değerleri ve metriğin sonuçlarının diğer kritik göstergeleri ne şekilde ile ilgili bilgileri elde etmesi, çalıştığı kurumun başarısını birebir etkileyecektir. İK olarak yürütülen süreçlerden bir havuz oluşturup, kurumun stratejik değerlerini ortaya koyabilmek için metrik analizine ve analitiğe ihtiyacımız vardır.

You don't have permission to register