f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İLETİ Mİ İLETİŞİM Mİ?

Özkan Öz

İLETİ Mİ

İletişim olgusal olarak çok geniş bir kavramdır. Yalnızca insanlara has olmayan bu evrensel kavram tüm varlıklar için geçerlidir. İletişim şekilleri farklı olmakla birlikte evrende tüm canlılar bir iletişim içerisindedir. Akıl, zekâ ve yetenek gibi bazı meziyetlerini kullanarak diğer canlılardan farklılaşarak iletişim kuran insan bu yazımızın da konusudur. Bu manada insanın çeşitli şekillerde iletişiminden söz edebiliriz.

Bireysel iletişim, kitlesel iletişim, siyasal iletişim, toplumsal yaşama ilişkin iletişim, ses ve görüntüye dayalı iletişim, yazılı ve işarete dayalı iletişim, elektronik iletişim bildiğimiz iletişim çeşitleridir.

Bugün iletişimin geldiği nokta inanılmaz derecede ileri seviyededir. Tarihin en eski zamanlarından bugüne gelinen iletişim sürecini “tablet’ten tablet’e” olarak özetlesek yanlış yapmış olmayız. Çünkü ilk yazanlar da taştan topraktan tabletlere yazıyordu şimdi de tabletlere yazıyoruz.

İleti mi İletişim mi

Çağımızda öne çıkan iletişim şekillerinden teknolojiye dayalı olanlar giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son zamanlarda covid-19 meselesinden dolayı uzaktan olan ve daha çok ses ve görüntüye dayalı iletişimin bir anda ne kadar öne çıktığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. İster ses ve görüntüye dayalı olsun ister belgeye dayalı olsun hiçbir zaman kendimizi doğru ifade etmenin önemini unutmamalıyız. Çünkü insanlar anlattıklarını zannettikleri şeyin doğru bir ifadeye dayandıramazsa ancak %30’unu anlatabildiklerinin farkında değiller.

Bir de karşı tarafın anlama yeteneğindeki kıtlığı devreye sokarsak durum pek iç açıcı olmayabilir. Bununla birlikte eğer kurumsal bir iletişimin içindeysek yapılacak hatanın bedeli de boyumuzu aşabilir. Yazdıklarımızı en az bir kez kendimiz okumalıyız. “Gerçekten aklımdan geçenleri aktarabilmiş miyim?” sorusunu kendimize sormalıyız. Aldığımız cevap bizi tatmin ediyorsa göndermeliyiz.

İLETİŞİM Mİ?

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, örgütsel iletişim araçlarının çeşitlenmesi, yazılı iletişimi çok daha önemli hale getirmiştir. Elektronik ortamlarda kullanılan yazılımların gelişmesiyle birlikte artık yazılı iletişim daha kolay düzenlenebilmektedir. Yazı insanlar arası ilişkilerde ve iletişimde hem bağlayıcı hem de güven sağlayıcı özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bir belgedir. Yazışmaların asıl amacı; örgütün iç ve dış çevresiyle olan iletişimlerini düzenlemek ve belgelemektir. Bunun ekonomik hayattaki karşılığı iş mektuplarıdır. Bu nedenle iş mektuplarının düzenlenmesinde kuralların bilinmesi gerekmektedir.

Bir iş mektubu hangi bölümlerden oluşur, belli başlıklarla vermeye çalışalım. Başlık(antet), sayı, tarih, konu, adres, hitap, ilginin dikkatine, ilgi, metin, saygı ifadesi, imza vb.

Hitap, adresten sonra 3 veya 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra, sola dayalı olarak yazılır. Hitap, nezaket ve saygı bildirimidir. Mektubun başlangıç cümlesidir. Kişiye hitaplarda sayın ifadesinden sonra soyadı yazılır. Genel hitaplarda ise Sayın Bay, Bayanlar, Bayan, Sayın Genel müdür, Ortaklar, Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı gibi Örnek: Sayın KARAGÜL,

İlginin Dikkatine Adresten sonra 2-3 satır boşluk bırakıldıktan sonra, ilgilinin adı, soyadı gerekirse unvanı sola dayalı olarak yazılır. Örnek: Sayın Dr. Bülent ÖZ’ün dikkatine.

“ İlginin Dikkatine Adresten sonra 2-3 satır boşluk bırakıldıktan sonra, ilgilinin adı, soyadı gerekirse unvanı sola dayalı olarak yazılır. ”

İleti mi İletişim mi

İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. İlgi her zaman var mıdır? Bir yazı herhangi bir yazıya dayanılarak yazılıyorsa düzenlenir. Yoksa ilgi bölümü düzenlenmez. İlgi demek cevap verilen önceki yazının tarih ve sayısının belirtildiği bölümdür.

Metin, “İlgi” den sonra veya hitaptan sonra başlayıp “İmza “ya kadar süren kısımdır. Metin, “İlgi” ile “İmza” arasındaki kısımdır. İlgi yoksa “hitap” ile imza arasındaki kısımdır. İlgi ile metin başlangıcı arasında iki satır, ilgi yoksa hitap ile metin başlangıcı arasında üç satır boşluk bulunur. Metindeki kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Noktalama işaretleri Hitap, adresten sonra 3 veya 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra, sola dayalı olarak yazılır. Hitap, nezaket ve saygı bildirimidir. Mektubun başlangıç kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır. Paragrafa 1,25 cm içeriden veya 5 vuruş ara verilerek başlanır ve metin iki yana hizalanır.

You don't have permission to register