f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İK METRİK YAZILIMI NEDİR?

Başarılı bir insan kaynakları yönetimi ile şirket performansı arasında doğru bir orantı vardır.  İşletmelerin hedeflerine ulaşmasındaki en doğru yol, iyi planlanmış  insan kaynakları süreçleri ile gerekli kaynakların sağlanması, bir araya getirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasından geçiyor. Teknolojinin gelişmesi ile organizasyon süreçlerini hızlandıran ve verimliliği arttıran birçok yazılım ortaya çıkıyor. Fakat insan kaynakları süreçlerinde sürdürebilir başarı elde edilebilmesi için süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi amacı ile en doğru sonuçları düzenli ölçüm ve raporlama ile sunan İK Metrik programını oluşturduk.

İnsan kaynakları süreçlerinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri işletmelerin hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynuyor. Bu yaklaşımla ele alınan bazı metrikler değerlendirilerek, daha sağlıklı kararlar ve daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. İk Metrik programının kullanıcıya sağladığı raporlama ve kıyaslama özelliği, yoğun rekabet koşullarında fark yaratan bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor.

İnsan kaynakları departmanınızın geliştirdiği ya da adapte ettiği uygulamaların şirketinize sağladığı olumlu veya olumsuz etkilerini gördünüz ve ölçtünüz. Peki, kendi kurumunuzun ulaştığı değerleri ne ile karşılaştıracaksınız? Tam burada  İk Metrik programının sunduğu “sektörel kıyaslama” raporu, kafanızdaki birçok sorunun net cevabı olacaktır. İk Metrik Programı 32 ayrı metrik ile ilgili detaylı analiz raporlarını tek tıkla ve birkaç saniye içerisinde değerli paydaşlarımıza raporlamaktadır.

İk Metrik Programımızın Analizini Yaptığı Metrikler;

 • İş Gücü Kayıp Oranı
 • Fazla Mesai Günü Oranı
 • İş Kazası Oranı
 • Turnover Oranı
 • Personel Birim Maliyet Oranı
 • Departman Bazında Maliyet Oranı
 • Şirket İçi Rotasyon Oranı
 • İşten Ayrılış Neden Grafiği
 • Disiplinsizlik Oranı
 • Bildirimli Fesih Oranı
 • Teşvik Faydalanma Oranı
 • Kişi Bazı Teşvik Oranı
 • Ek Ödeme Maliyet Oranı
 • Görev Tanımı Grafiği
 • Özel Nedenlerden İstifa (emeklilik, askerlik, evlilik)
 • Toplam Teşvik Kazancı
 • Eğitime Ayrılan Süre Oranı
 • İstifa Oranı
 • Eksik Gün Nedenleri
 • Giriş/Çıkış Kontrol Check
 • Yaş Dağılım Grafiği
 • İşe Uyum Oranı
 • Personel Eğitim Seviyesi Grafiği
 • Kaza Sıklık Oranı
 • Kaza Ağırlık Oranı
 • Raporlanma Oranı
 • Kişi Başı Maliyet Oranı
 • Görev Ücret Matrisi
 • Ücretin Toplam Gelire Oranı
 • Engelli Uygunluk Tespiti
You don't have permission to register