f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

İK METRİK Teşvik Modülü

Teşvik hizmetlerimizde, 6111, 7103, 7252 ve 14857 nolu kanunlarda taramalar yapılarak çalışanların yararlandırılabileceği kanunlara göre detaylı raporlandırmalar yapılmaktadır.

Tüm muhasebe programları üzerinden excel formatında alınabilecek hizmet listesi sistemimiz ile uyumlu çalışabilmektedir.
Tüm müşterilerimiz, kendilerine özel hazırlanmış kullanıcı adı ve şifresi ile sistemimize girerek cari ay ve geçmiş dönemler için teşvik raporlarına ulaşabilmektedir.
Birden fazla şubesi olan firmalar şube bazlı ve firma bazlı teşvik raporlarına ulaşabilmektedir

Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemektedir. İşverenler üzerindeki maliyet – verimlilik ilişkisi ürün kalitesine ve satılabilirliğe doğrudan olumlu veya olumsuz yansımaktadır. Bu bakış açısı işletmelerin üretim, kalite, lojistik ve diğer süreçlerinin yanında en önemli değeri olan insan kaynakları süreçlerinde izlenebilir ve denetlenebilir olması son derece önem arz etmektedir.

METRİK (İnsan Kaynakları Teşvik ve İcmal Sistemleri) tam da bu noktada işverenlere ve insan kaynakları çalışanlarına önemli kazanımlar ve kolaylıklar getirmektedir. METRİK 3 (üç) ana unsurdan meydana gelmektedir.

1- SGK Teşvik Takip Sistemi (6661, 6645, 15921, 6704 sayılı teşvikler)
2- İcmal Kontrol Sistemleri (İşe giriş-çıkış bildirge kontrolleri, bordro-bildirge karşılaştırılması vb.)
3- İK raporlama Sistemi (Devamsızlık, Turn Over, İşten Çıkış Neden Analizi vb.

– 7252 Kanun Numaralı (4447/Geçici 26. Md) SGK Teşviki
– KÇÖ ve NÜD Prim Desteği Teşviki
– Geriye Dönük Kayıp SGK Teşvikleri
– 7103 Sayılı İlave İstihdam Teşviki
– 6111 Sayılı Genç İstihdam Teşviki
– 6645 Sayılı İşbaşı Eğitim Programı
– 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu
– 15921 Sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı
– 6704 Sayılı Sosyal Destek Alanların İstihdamı
– 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki
– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım

You don't have permission to register