f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

DİJİTAL DÜNYADA VAR MISINIZ?

DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve varolan kaynaklarınızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Teknoloji günlük hayatımızı kolaylaştırırken, iş hayatımızda da etkin rol oynamaya, farklı bakış açıları kazandırmaya, yeni iş modelleri oluşturmaya başladı. İnsan kaynakları alanında dijitalleşme sayesinde bizler farklı çözüm önerileri geliştirebilir ve stratejik yenilikleri şirketlerimize taşıyabiliriz.

Dijitalleşen dünya ile birlikte iş yönetim modelleri de bu alana entegre oluyor ve süreçlerini dijital dünyaya uyarlayarak yeniden şekillendiriyor. Bu dijital şekillendirme artık sadece pazarlama departmanlarında ortaya çıkmıyor. İnsan kaynakları da dijitalleşen bu dünyanın merkezinde yer alıyor. İnsan yapısının ve davranış modellerinin değiştiği yani insanların dijitalleştiği bu çağda, insan kaynaklarının bu alanda kendisini konumlandırması farklılık ibaresi olmaktan ziyade artık bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital Dünya' da Var mısınız?
ÖRGÜTSEL YAPILANMADA YÖNETİMİN DİĞER UNSURLARI VE ÇALIŞANLAR

Dijital İK, insan kaynaklarının geleceğini ilgilendiren konuların başında geliyor. Öyle ki, bilgi teknolojileri çözümleri ve dijital uygulamalar kurumların fark yaratmaktan öte hayatta kalabilmek adına kullandığı araçlar haline gelmeye başladı. Rekabetin, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin hızla arttığı dünyamızda, dijital dönüşüme her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu artık kaçınılmazdır.

“ Dijitalleşen dünya ile birlikte iş yönetim modelleri de bu alana entegre oluyor ve süreçlerini dijital dünyaya uyarlayarak yeniden şekillendiriyor. ”

Dijital İnsan Kaynakları

Dijitalleşmenin İnsan Kaynakları açısından sağladığı bazı faydalar şunlardır:

İşe Alım ve Yetenek Yönetimi: Dijitalleşme sayesinde işletmeler işe alım sürecini etkili ve hızlı olarak yönetebilmektedir. Esnek Çalışma Çözümleri ve Çalışan Memnuniyetinin Artması: Dijitalleşmenin bir diğer büyük katkısı, ofiste ve belli saatler arasında çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır.

Bilginin Erişebilirliği ve Fırsatların Analizi: Şirketler ve çalışanlar için çok sayıda bilgiye aynı anda ulaşmak büyük fırsatlar sunmaktadır. Zamanın Etkili Kullanımı: Çalışanın özlük işleri, verilmesi gereken eğitimi, performansının değerlendirilmesi gibi işlemler insan kaynakları için yoğun mesailer anlamına gelmektedir. İnsan Kaynakları süreçlerine mobil teknolojileri dahil eden kurumlar dünyada %70’lik bir orana sahipken Türkiye’de bu oran %57 seviyesindedir. Dijital işe alım uygulaması sayesinde işletmeler işe alım maliyetlerini önemli miktarda azaltabilirler. Çünkü, çok büyük bir aday veri tabanına oldukça düşük bir ücret ödeyerek ulaşma imkânını elde etmişlerdir. Mektup, faks, e-mail gibi yöntemlerle gerçekleştirilen başvuruların dosyalanması, sınıflandırılması gibi işlemleri ortadan kaldırarak önemli bir zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmaktadır.

Dijital İK
Burak Karaoğlu
You don't have permission to register