f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

ÇALIŞMA HAYATINDA DİLİ DOĞRU KULLANMANIN DOĞRU İLETİŞİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Özkan Öz

İletişim, bugün tüm dünyada en çok dil aracılığıyla kurulur. Bundan dolayı dili doğru kullanmak çok önemlidir. Etkili ve doğru bir iletişimin ilk gereği, kurallarına uygun olarak kullanılan bir dildir. Örneğin, anlam karmaşaları ile dolu bir konuşmanın sağlıklı bir iletişim aracı olması mümkün değildir. Dili doğru kullanmanın ilk şartı ise dile hâkim olabilmektir. Bu da ancak dilin kurallarını, dil bilgisini iyi bilmekle gerçekleşir.
Etkili ve doğru iletişim kurmak isteyen bir kişi, dili mutlaka doğru kullanabilmelidir.

İnsanlarla doğru iletişim kurmak hayatın her alanında önemlidir. Ancak konu gününüzün büyük bir kısmını geçirdiğiniz işyerinizde ve geleceğinizi doğrudan etkileyen iş hayatındaki ilişkileriniz olduğunda etkili ve doğru iletişim kurmak daha da önem azr etmektedir.

İletişim Eğitiminin İş Hayatındaki Yeri Nedir?

Bu eğitim, iş hayatında başarı için şart olan aktif dinleme, etkili sözlü ve yazılı iletişim, sunum teknikleri, ekip dinamikleri, kriz ve sorun çözme, ikna edici iletişim, toplantı yönetimi ve beden dili analizi gibi çeşitli konuları içerir. Örneğin, çağımızın hızlı iş hayatında önemli e-postaları ve dokümanları çabuk bir şekilde hazırlayabilmek çok değerli bir beceridir. Etkili yazılı iletişim ve sunum teknikleri gibi konuları içeren, iş hayatında iletişim eğitimleri ile hem sözlü hem yazılı iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Benzer şekilde, aktif dinleme becerilerine yoğunlaşan bir eğitimde empati kurmayı ve bu şekilde iki tarafı da memnun eden etkili ilişkiler kurmayı öğrenebilirsiniz.

Bu Konuda Kendimizi Geliştirmemiz Bize Ne Kazandırır?

 • İletişimde Kendine Güven:İş hayatında etkili iletişim becerilerine sahip kişiler karşılaştıkları her türlü iletişim sorunu veya engelinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilirler. Böylelikle her türlü insan ilişkilerinde kendilerine güven kazanırlar. Bu güven toplantı, sunum ve ekip liderliği gibi birçok alanda kişinin öne çıkmasını sağlar.
 • Pazarlama ve Satış Becerileri: Günümüz iş hayatı harika fikirler ve iyi tasarlanmış ürünler ile dolu. Ancak bu fikir ve ürünlerin büyük bir kısmı fark edilmeden çöpe gidiyor. Bunun başlıca sebebi de fikir sahiplerinin kendilerini ve ürünlerini nasıl pazarlamaları gerektiğini bilmemeleridir. Etkili pazarlama stratejilerini bilmek yalnızca bu alanda veya satış birimlerinde çalışanlar için gerekli değildir. Etkili iş iletişimi eğitimlerinin bir alt başlığı olan pazarlama ve ikna edici konuşma becerileri her profesyonelin ihtiyacıdır.
 • Dinleyicinin İhtiyacını Anlama:İster birebir görüşme olsun ister yabancı dinleyicilere yapılan bir sunum olsun, karşınızdakinin hangi bilgilere ihtiyaç duyduğu ve ne tür bir ruh halinde olduğu her türlü iletişim için çok önemlidir.
 • Sorun Çözme Becerisi: Her çalışan iş hayatında sorunlar ile karşılaşır. Hatta bazı kişilerin görev tanımları sorun çözmektir. Doğru iletişim, iş hayatında çeşitli sorunları çözmede ve engelleri aşmada en önemli unsurdur. Bu sayede, kişiler arasındaki ilişkiyi anlayarak, yanlış anlaşılma, uyuşmazlık ve gerginlikleri en aza indirir. Özellikle kriz anlarında doğru çözümler getirirsiniz. Ancak bazen iyi niyete ve dikkate rağmen iletişim kurma çabanız sonuçsuz kalır. Temel iletişim sürecini anlayabilen profesyoneller bu tür bir durumu zamanında teşhis edebilir ve gerekli çözümlere daha hızlı ulaşırlar.
 • Uluslararası Ekiplerde Başarılı İletişim:Global iş hayatında projelerin büyük bir kısmı uluslararası ekiplerce gerçekleştirilmektedir. Şirketler başarılı olmak için, farklı ülkelerden müşteriler ve çalışanlarla etkili ilişkiler kurmak zorundadırlar. Bu yüzden global bir şirkette çalışmak isteyen veya uluslararası bir kariyere sahip olmak isteyen profesyoneller, bu tür iş hayatında iletişim eğitimlerini İngilizce almalıdırlar.
 • Kişisel Markanız:Bazı insanlara itici gelse de kişilerin markalaşmaları günümüzün fenomeni. Aklınıza yalnızca sosyal medyada ünlenmiş ve milyonlarca takipçiye sahip isimler gelmesin. Burada bahsettiğimiz markalaşma, kişinin iş hayatındaki (çoğunlukla daha kısıtlı bir çevredeki) markası. İsminizle beraber akla gelen kuvvetli ve zayıf yönleriniz, becerileriniz, daha önce çalışmış olduğunuz ve ilişkili olduğunuz şirket ve görevler bu markanın bir parçasıdır.
 • Networking Fırsatları: Networking dendiğinde aklınıza yalnızca iş çıkışı farklı mekânlarda yapılan networking başlıklı etkinlikler gelmesin. Hayatınızın her anında networking yapma fırsatınız vardır ve temelinde insan ilişkilerinin olduğu networking becerisi, girişimcilerden üst seviye yöneticilere kadar herkes için çok önemli bir hazinedir
 • Bilgi Bombardımanında Doğru Filtreleme:Dördüncü sanayii devrimine doğru yol alırken iş hayatında her saniye bilgi bombardımanına tutulmaktayız. Böyle bir ortamda en değerli becerilerden biri bu bilgi yüklemesi içerisinde sizin için gerekli olanları hızlıca filtreleyebilmektir. Aynı şekilde siz de karşınızdakilerin ilgisini kaybetmemek için, bilgileri doğru infografikler ve araçlar ile öz bir şekilde sunmalısınız. İş hayatında iletişim eğitimleri ile gelen bilgiyi filtreleme ve giden bilginin de doğru formatta etkili şekilde sunulması konularında beceri kazanırsınız.
 • Olumlu Ekipler, Olumlu Sonuçlar: Ekip dinamikleri birçok açıdan zorludur ancak bilinen bir doğru varsa o da başarısız ekiplerde iletişimin zayıf olduğudur. Başarılı ve etkili çalışan ekiplerde ise ekip üyeleri arasındaki iletişim kuvvetlidir. İş hayatında iletişim eğitimleri kişinin takım çalışması becerilerini geliştirmesini ve kuvvetli ilişkiler kurabilen başarılı ekiplerde yer almasını sağlar.
 • İş Arama Süreci:Bu süreç, özünde farklı araçları ve insan ilişkileri becerinizi kullanacağınız birbirleriyle bağlı birkaç iş iletişimi projesinden meydana gelmektedir. Her bir işe alım süreci, farklı kişiler ve şirket kültürlerinde iş iletişimi becerilerinizi kullanarak deneyim kazanacağınız bir fırsattır.
 • Kariyer Basamaklarında İlerleme:Şirketlerde terfi kararlarını veren yöneticilerin özellikle yetenek havuzundaki kişilerin kariyerlerinin gelişiminde öncelik verdiği becerilerin başında iş hayatında iletişim becerisi gelir. Müşterileriniz, iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz ile ilişkileriniz terfi kararlarında büyük rol oynar.
You don't have permission to register