f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.

07252 KANUN NUMARALI (4447/Geçici 26. Md) SGK TEŞVİKİ

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yer alan yerel ve yabancı firmalar yaşanan krizden payını aldı. Kriz hangi sektör olduğu fark etmeksizin iş faaliyetlerinde durgunluğa yol açtı. Bu olumsuz gidişat, Türkiye’de ‘yeni normal’ adı verilen dönemde alınan önlemler vasıtasıyla durdurulmaya çalışıldı. İşvereni ve işçiyi korumaya yönelik alınan önlemler ve düzenlenmeler ise genelde dünya, özelde ise ülkemiz bazında hız kesmeden devam etmektedir.

 

Bu gelişmeler ışığında, genelge hükümleri 01.08.2020 tarihinde yayımlanış, 27.08.2020 itibarıyla ise yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeyle;

− 4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,

− 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Bu destekten yararlanabilmek için;

1- Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi,

2- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

3-07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya verilmiş olması gerekmektedir.

07252  Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

Bu destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

− Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

− Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanılacaktır.

 

Ayrıca 447 sayılı Kanunun geçici 26. maddesinde yer alan destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

 

Nitekim Ağustos dönemi ile birlikte işverenlerin faydalanacağı 07252 teşviki ile yeni normal iş hayatını işveren adına hızlandırmakla birlikte, devam eden pandemi sürecinde bir hayli zor olan yeni istihdamların da önünü açmaktadır.

Kaynaklar:

Genelge 2020/35, 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

You don't have permission to register